Gościliśmy

Licznik odwiedzin:1673718

Szczególnie polecamy

qarson
TERMY MALTAŃSKIE

Wymarzone Wakacje
 
Regulamin programu rabatowego "Profit Club" Drukuj Email
 1. Właścicielem programu rabatowego PROFIT CLUB jest Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem.

 2. Osobami uprawnionymi do skorzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów programu PROFIT CLUB są Członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska oraz ich współmałżonkowie, a także inne osoby posiadające kartę rabatową wydaną przez Organizatora.

 3. Aktualizacje dotyczące współpracy - jej rozpoczęcia, bądź zakończenia z poszczególnymi partnerami, jak również wszelkie inne informacje dotyczące programu PROFIT CLUB - Organizator zamieszczać będzie na stronie internetowej http://www.profit-club.pl/ oraz www.facebook.com/profit.club.program.rabatowy
   
 4. Wszelkie informacje o ofertach specjalnych partnerów programu Organizacje Związkowe w przypadku ich otrzymania przekażą je do wiadomości Członków Związku w sposób u nich przyjęty.

 5. Skorzystanie z preferencyjnej oferty przedstawionej w katalogu firm wymaga okazania karty PROFIT CLUB przed dokonaniem płatności.

 6. Przedstawione w katalogu firm promocje zasadniczo nie łączą się z innymi promocjami.

 7. Użytkownik karty PROFIT CLUB ma prawo do korzystania z wyższych, indywidualnych rabatów oferowanych przez partnerów programu.

 8. Firmy partnerskie mogą wymagać od beneficjenta programu dokumentu tożsamości w celu identyfikacji.

 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz poziom obsługi oraz nie gwarantuje najtańszych ofert na rynku.

 10. Organizator nie odpowiada za ewentualną odmowę przyznania zniżki przez partnerów programu, a także za zobowiązania wynikające z rękojmi lub gwarancji na produkty czy usługi firm partnerskich. W przypadku odmowy przyznania zniżki informację należy przekazać do Organizatora programu pod numer telefonu 61 887 20 54  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 11. Karta zostaje wydana na czas nieokreślony, jednak traci ważność w terminie oznaczonym przez Organizatora.

 12. Karta PROFIT CLUB nie będzie honorowana w placówkach, z którymi współpraca zostanie rozwiązana.

 13. Z chwilą ustania członkostwa w NSZZ „Solidarność” pracownik automatycznie traci prawo do posługiwania się kartą PROFIT CLUB i jest zobowiązany do jej zwrotu Organizacji Związkowej wydającej kartę w terminie 7 dni.

 14. W przypadku zaginięcia karty, posiadacz jest zobowiązany poinformować o tym Organizację Związkową wydającą kartę. Za wydanie duplikatu karty pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.

 15. W przypadku znalezienia karty, znalazca proszony jest o zwrot na adres:
  Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, 60-118 Poznań